český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

Z

Zabránění neshodě

Zabránění neshodě popisuje všechna opatření, která zabrání (opakovanému) výskytu té samé neshody. Zde se jako synonymum používá pojem preventivní opatření. Patří sem optimalizace výrobního procesu nebo podstatná konstrukční změna součásti.

Zahájení (Kick-Off)

Krok procesu posuzování, ve kterém posuzující a posuzovaná organizace projednávají společně průběh posuzování.

Zahajovací jednání (Kick-off Meeting)

Pracovní jednání celého projektového týmu při zahájení projektu. Cílem je společné pochopení cílů projektu, očekávání zadavatele, vyjasnění použití procesů a metod a příslušných odpovědností členů týmu. K tomu náleží projednání plánu projektu a poskytnutí odpovídajících zasvěcených informací (např. ostatní projekty se styčnými body, dílčí projekty). Účastní se představitelé jednotlivých útvarů.

Zákazník

Organizace nebo osoba, která přijímá produkt.

Zaměření procesu HIS (HIS Process Scope)

Předvýběr určitých procesů z oblasti automobilového průmyslu (Automotive SPICE®), které se realizují u každého výrobce automobilů zastoupených v HIS, pokud jsou při posuzování použitelné. (ENG.2 - ENG.10, SUP.1, SUP.8- SUP.10, MAN.3, ACQ.4).

Záznam

Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech.

Záznam o posouzení (Assessment-Log)

Formální dokumentace posuzovatele pro provádění posouzení. Prostřednictvím záznamu o posouzení prokazuje posuzovatel své aktivity vůči certifikačnímu orgánu.

Zboží

Zboží je v případě hmotných produktů souhrnným pojmem pro díly, součástky, komponenty, rozsah dodávky, dodávku atd.

Zjištění z auditu

Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu.

Zkouška

Stanovení (hodnoty) jedné nebo více charakteristik podle určitého postupu.

Page:  1  2  (Next)
  ALL