český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

X

XML

XML je zkratka pro eXtensible Markup Language (rozšiřitelný znakový jazyk) a slouží k zobrazení hierarchické struktury dat ve formě textových dat. XML se nasazuje zejména pro výměnu dat mezi dvěma počítačovými systémy, zvláště přenášených přes internet.

XSD

Definiční schéma XML (XML Scheme Definition)