český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

V

Vada

Nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití.

Vada z 0-km

Jsou to vady, které se vyskytnou u OEM při dodání, montáži nebo při konečné kontrole.

Validace

Potvrzení prostřednictvím objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo pro specifickou aplikaci byly splněny.

Validace

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny.

Validace procesů výroby a poskytování služeb

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Vědomosti (v kontextu)

Znalosti a zkušenosti organizace týkající se produktů a procesů, jako např. vlastnosti a funkce produktu, proces návrhu/vývoje a výroby, metody a standardy.

Vedoucí posuzovatel (Lead-Assessor)

Vedoucí týmu posuzovatelů, který je odpovědný za řádné provedení posouzení v souladu s normou a za správnost výsledků. Je předepsána minimální kvalifikace ("Competent Assessor"). Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Automotive SPICE.

Verze

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Vhodnost měřicího systému

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Vhodnost procesu měření

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Page:  1  2  (Next)
  ALL