český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Ú

Účinnost

Vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji.

U

Ukazatel FPY (First Pass Yield)

Procentní podíl výsledků, jichž bylo dosaženo v průběhu procesu napoprvé správně a bez víceprací.

Ú

Úroveň kontaminace (Contamination Level)

Rozmezí počtu částic, označené příslušným kódovým číslem, např. kódové číslo 5 vyjadřuje počet částic od 16 do 32.

Úroveň praktik

Vztažná úroveň v modelu Automotive SPICE®, která na základě úrovně praktik a generických zkušeností určuje proces. Silné stránky a potenciál ke zlepšování na této úrovni se vztahují na všeobecně běžná očekávání realizovaných na bázi zkušeností. Plnění těchto očekávání není v každém případě závazné, odpovídá ale všeobecně dobré praxi při realizaci procesů.

U

Uvolnění

Povolení k postoupení do další etapy procesu.

Uznání, obchodní

Uznání, obchodní, je uznání finančních požadavků souvisejících s reklamací zákazníkem. Obchodní uznání je v tomto kontextu pouze předběžné uznání navrhovaných hodnot. Skutečný obchodní proces probíhá mimo tento proces.

Uznání, technické

Uznání, technické, nastává, pokud dodavatel (analogicky zákazník) po odpovídající zkoušce došel k závěru, že reklamovaný díl je vadný, popř. neodpovídá dohodnutým požadavkům a on je (dodavatel) odpovědný za odchylku (původce odchylky). Technickým uznáním nejsou uznány žádné finanční požadavky ze strany zákazníka (viz obchodní uznání).