český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

T

Techniky plánování

Úlohy plánování zahrnují kromě jiného analýzu a optimalizaci zadání, plánování průběhu a termínů. K tomuto účelu je k dispozici velký počet technik, jako např. plán opatření (termínů), úsečkové diagramy (např. Ganttův diagram), síťový graf, plán struktury projektu a jiné.

Testování

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Tolerance

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces. Tolerance = rozdíl přípustné horní a dolní hodnoty, nebo také rozdíl horní mezní odchylky a dolní mezní odchylky. Tolerance uvažované charakteristiky je definována jako rozdíl mezi dvěma danými hodnotami a tím zadanými hodnotami kvantitativních charakteristik.

Třída čistoty vzduchu

Obsah částic v okolním vzduchu, který ve stavu klidu zkoumaného provozu nepřekračuje stanovený maximální objemový podíl částic definované velikosti.

Turbulentní proudění

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 19.

Tým auditorů

Jeden nebo více auditorů provádějících audit.

Tým posuzovatelů (Assessorenteam)

Skupina všech posuzovatelů organizace, kteří se na posuzování podílejí. Tým posuzovatelů by se měl skládat z minimálně dvou osob, z nichž jedna je tzv. vedoucí posuzovatel (odpovědný posuzovatel). Rozhodování se provádí ve shodě celého týmu.