český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

S

SCR

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Minimální požadavky na systém managementu v řetězci výrobců a distributorů AdBlue® .

Sériová výroba

Výroba produktů stejného druhu a ve stejném provedení v opakovaných zakázkách.

Sériová výroba

Výroba produktů stejného druhu a stejného provedení na základě opakovaných objednávek.

Sériové zkoušky

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 7 (CD ROM).

ship-to-line

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Shoda

Splnění požadavku.

Shoda

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Shoda produkce (Conformity of Production)

Shoda produkce se zákonnými požadavky.

Schopnost být testován

Stupeň, ke kterému sw komponent nebo modul umožňuje a usnadňuje stanovit testovací kritéria a provést odpovídající testy vlastností.

Six Sigma

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 13.

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL