český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

R

R-díly

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Referenční modelu procesu

V referenčním modelu procesu jsou požadavky na proces stanoveny závazně. V rozsahu procesu zahrnuje proces ID (např. MAN.3), označení procesu, účel ("Purpose") a výstupy ("Outcomes"), v rozsahu stupně zralosti označení stupňů zralosti a atributy procesu.

Reklamační proces

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA-zadání pro transport zpráv v QDX.

Rekvalifikace (kontrola rozměrů a funkční zkoušky)

Kontrola rozměrů a ověřování funkčnosti podle aplikovatelných technických norem zákazníka na materiál a funkci, jak je specifikováno v plánech kontroly a řízení. Výsledky musí být k dispozici pro přezkoumání zákazníkem. (pojem z normy ISO/TS 16949 čl. 8.2.4.1).

Riziko

Možnost, že se vyskytne událost, která způsobí lidské nebo materiální ztráty či škody popř. zpochybní dosažení cíle. K posouzení rizika se kromě jiného bere v úvahu pravděpodobnost výskytu události vedoucí k škodám, nebo ztrátám, včasné rozpoznání a očekávaný rozsah škod při výskytu události. Rizika při návrhu sw jsou významná rizika projektu nebo procesu, která se musí během trvání projektu sledovat, hodnotit a zvládat.

Rozhraní

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Rozlišení (indikačního zařízení)

Nejmenší rozlišitelná odchylka dvou údajů indikačním zařízení.

Rozpětí stupňů plnění

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Rozpracování funkcí kvality, Dům kvality, Quality Function Deployment (QFD)

QFD (Quality Function Deployment) je metodou (QM nástrojem), vyvinutou v sedmdesátých letech v Japonsku. Slouží k vyšetřování požadavků zákazníka a jejich přímou transformaci do požadovaných technických specifikací. Metodický přístup se zakládá na oddělování požadavků zákazníka (CO?) od technických charakteristik produktu a funkcí (JAK?).

Rozšiřitelnost

Snadnost, se kterou je možno prvek/modul změnit nebo přidat pro např. zvýšení kapacity paměti nebo zlepšení funkčnosti (srovnej s ISO 9126 „Charakteristiky kvality pro software“).

Page:  1  2  (Next)
  ALL