český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

P

Payload

Pojem „Payload“ vyjadřuje uživatelská data, která jsou vyměňována během komunikace mezi dvěma obchodními partnery.

Plán auditu

Popis činností a uspořádání organizace auditu.

Plán kvality

Dokument, v němž je specifikováno, které postupy a související zdroje se musí pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu použít, kdo je používá a kdy se používají.

Plán projektu

K plánu projektu náleží plán nákladů, termínů s milníky, plán nasazení pracovníků. Plán projektu je živý dokument a odráží jak skutečný stav projektu, tak stav požadovaný. Obsahuje obyčejně požadavky na plánování návrhu produktu a procesu.

PLANETS

Plant Location Analysis NETwork System (metoda analýzy umístění závodu).

Plánování experimentů (DoE - Design of Experiments)

Cílem této metody je optimalizace procesů a systémů a jejich efektivní nastavení. Faktory ovlivňující proces popř. systém se podle plánu experimentů cíleně volí tak, aby bylo nalezeno optimum jednoho, nebo více definovaných cílových hodnot výstupů z procesu (např. optimální kombinace vstřikovacích trysek, směsi atd. k dosažení co možná nejvýhodnějšího spalování). Základem metody jsou statistické postupy založené na maximálním využití informací z výsledků experimentů, které slouží k cílenému plánování posloupnosti experimentů a jejich vyhodnocení.

Platforma

Technické vyjádření prvku na libovolné hierarchické úrovni (např. systém, subsystém, hw/sw komponent), u kterých existuje možnost, při dodržení důležitých vlastností, pomocí změn a úpravou parametrů nebo odvození vytvořit jednoduchým způsobem obdobné řešení.

Podávání zpráv (reporting)

Pravidelné, formalizované podávání zpráv přes hranice (hierarchických) úrovní slouží k informování vedení i pracovníků. Sdělovány a sledovány musí být zvláště dosažený výkon, termíny, náklady a možné, nebo již vzniklé problémy.

Poka-Yoke (zamezení vadám)

Systém (metoda) sloužící k zabránění vzniku neúmyslných vad, příp. jejich včasnému odhalení.

Politika kvality

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.1, VDA svazek 6.2.

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL