český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

Náprava

Opatření k odstranění zjištěné neshody.

Nástroje testování

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 13.

Návaznost

ISO 10012:2003. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.4, VDA svazek 5.

Návrh pro výrobu a montáž (DFMA - Design for Manufacture and Assembly)

Metoda optimalizace konstrukčního řešení a výrobních nákladů, snížení počtu dílů, zkrácení doby návrhu, redukce nákladů na montáž a zvyšování kvality.

Nejistota měření

Parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, jež mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině.

Neshoda

Nesplnění požadavku.

Neshoda

Nesplnění stanovených požadavků.

Neustálé zlepšování

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.2, VDA Svazek 6.4.

Nulová četnost (OPZ)

V módu počítání zobrazených částic za časovou jednotku se jedná o situaci, kdy je senzor naplněn čistou neproudící kapalinou. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 19.