český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

M

Management konfigurace

Jako součást managementu projektu se nasazuje „management konfigurace“ tam, kde probíhá u zákazníka montáž/úprava a předání do provozu. Pod tímto pojmem se rozumí všechny aktivity, které se mají koordinovat a provádět na místě montáže.

Management kvality

Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality.

Management projektu

Plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivování všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu.

Management projektu (klasický)

Průběh projektu je smysluplným způsobem rozdělen do jednotlivých fází aby bylo možno na jedné straně včas rozpoznat rizika, tzn. moci korigovat cíle a popř. odstoupit od záměru, a na straně druhé strukturován do větších bloků za účelem sledování dosažení cíle v jednotlivých milnících. V níže uvedeném svazku VDA je zvolen jako prototyp 3fázový model.

Měření

Měření je experimentální postup, pomocí kterého se zjišťují hodnoty fyzikálních veličin jako násobky jednotky nebo referenční hodnoty.

Měření spokojenosti zákazníka

Měření spokojenosti zákazníka měří kvalitu výkonů, tak, jak je zákazník skutečně vnímá.

Měřicí systém

Kombinace měřidel a často jiných přístrojů jakož i potřebných činidel a obslužných zařízení, která jsou uspořádána a přizpůsobena poskytovat informace používané ke generování naměřených hodnot veličiny ve specifikovaných intervalech pro veličiny specifikovaných druhů.

Měřicí zařízení

Měřicí zařízení: měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření.

Měřicí zařízení

Měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou potřebné pro realizaci procesu měření.

Měřidlo

Zařízení používané k provedení měření buď samostatně, nebo ve spojení s doplňkovým zařízením.

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL