český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

Efektivnost

Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy.

Eskalace, stupně eskalace

Předání problému, který není možno vyřešit na dané organizační úrovni, na nejbližší vyšší rozhodovací úroveň podle stanovených pravidel.

Etalon

Etalon, etalon měření: měřicí zařízení nebo referenční materiál mající účel reprezentovat jednotku, nebo jednu nebo více známých hodnot jedné veličiny, k uchování či reprodukci, aby bylo možno porovnáním na sebe navázat jeden měřicí přístroj s druhým.

Evidence

Doložení provedených aktivit, zpravidla k předloženému produktu.