český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

D

Data o reklamaci

Data o reklamaci představují data, která mají souvislost s reklamací a vznikají v průběhu reklamačního procesu.

Data, významná pro kvalitu

Data významná pro kvalitu jsou data (ve smyslu informací), která v rámci systému managementu kvality v organizaci vznikají nebo do něj vstupují.

Databáze znalostí (Lessons Learned)

Dokumentace k využití shromažďovaných zkušeností.

Diagnóza

Diagnóza umožňuje rozpoznání vad nebo poruch systému a slouží k analýze chybných stavů tohoto systému za účelem odstranění vad.

Diagram příčin a následku (Ishikawa/diagram rybí kostry)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 11.

Dlouhodobá způsobilost

Slouží k posouzení kvalitativní způsobilosti za reálných podmínek procesu po náběhu sériové výroby v přiměřeném časovém intervalu. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Doba používání

Doba používání dokumentů je časový úsek, během kterého se dokument používá k řízení kvality. Liší se podle druhu dokumentu. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 1.

Dočasné (prozatímní) opatření

Dočasná opatření jsou časově omezená opatření (okamžitá opatření nebo „containment action“) sloužící k tomu, aby rozpoznané neshody (vady), a jejich účinky na výrobu a výsledný produkt byly neprodleně všemi prostředky zmírněny popř. omezeny; např. zastavení stroje. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Dodavatel

Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.

Důkaz neshody

Nesoulad s tolerancí je jednoznačně prokázán, pokud leží výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření U) mimo tolerance. Produkt musí být v tomto případě odmítnut.

Page:  1  2  (Next)
  ALL