český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

CAQ-System

CAQ-System je souhrnný pojem pro informační systémy, které jsou využívány speciálně pro podporu procesů managementu kvality (Computer Aided Quality Assurance).

Certifikační orgán

(všeobecně) Orgán, která provádí certifikaci.

Cíl kvality

ISO 9000:2005. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 13. Stav týkající se definovaných nebo očekávaných charakteristik a vlastností produktu, kterých má být dosaženo. Dosažení cíle musí být měřitelné.

Citlivost důkazu

Spodní hranice týkající se detekovatelnosti.

CMM, Capability Maturity Model

CMM jako model stupně zralosti ve vývoji softwaru (Capability Maturity Model for Software) je rámcovým nástrojem, který popisuje prvky efektivního procesu vývoje softwaru. CMM přitom popisuje evoluční vícestupňovou cestu od improvizovaného, chaotického procesu ke zralému, disciplinovanému procesu.

CMMI, Capability Maturity Model Integrated for Systems Engineering/Software Engineering

CMMI je rozvinutý model zralosti postavený na bázi CMM integrovaný do systémového a softwarového inženýrství. Vyjádření stupně zralosti v rámci hodnocení sw procesů může probíhat po dvou liniích reprezentace modelu: prezentace stupně (zjištění stupně zralosti z pevně přiřazených klíčových procesů ("staged representation")) a průběžná prezentace (zjišťování stupně zralosti pro každý klíčový proces ("continuous representation")). CMMI je v podstatě kompatibilní s ISO IEC TR 15504.