český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku)

BSC je postup, který umožňuje převádět vize a strategie organizace na cíle a ukazatele. Základní myšlenkou je propojení stanovených finančních cílů s výkonnostními perspektivami týkajícími se zákazníků, interních procesů a pracovníků. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 6.4.

Bilance nejistot (pro jedno měření nebo jednu kalibraci)

Tabulka, která shrnuje výsledky odhadů resp. statistických analýz složek nejistoty, které přispívají k nejistotě výsledku měření.

Blokování

Blokování (deadlock) je situace, kdy je pro další průběh program blokován, protože dva nebo více dílčích procesů čekají na činnost jiného procesu.

Brainstorming

Brainstorming (také Brain writing) je jednoduše použitelná metoda hledání nápadů nebo sběru návrhů řešení. Cílem je shromáždit bez komentářů pokud možno co nejvíce nápadů/řešení (např. metodou dotazování pomocí karet) včetně neobvyklých tak, aby mohly být v druhém kroku podrobeny vyhodnocení.