český výkladový slovníkCurrently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL

Výkonnost

Stupeň možnosti podat specifikovaný nebo očekávaný výkon.

Absorbance (Extinkce):

Částicí vyvolaná změna intenzity osvětlení podmíněná absorpcí a rozptylem.

Výplachová kapalina

Pro analýzu důležitá zkušební kapalina pro odstranění a zachycení částic, které případně ulpí při extrakci na povrchu zkoušeného objektu nebo na zkušebním zařízení.

AdBlue®

AdBlue® se využívá k čištění výfukových plynů u automobilů se vznětovým motorem. Jedná se o čirý, netoxický oztok močoviny (AUS32). AdBlue® se uchovává v odděleném zásobníku v blízkosti palivové nádrže s naftou. Nemísí se s naftou.

Výroba

Zhotovování produktů ve fázi výroby a/nebo montáže.

Akreditační orgán

Oprávněný orgán provádějící akreditaci.

Výrobní prostředek

Pod pojmem výrobní prostředek se rozumí všechna zařízení a jejich části, které slouží k výrobě, úpravě, zkoušení, transportu, skladování a montáži produktů zákazníka (např. stroje, zařízení, nástroje, přípravky, měřidla).

Analýza příčin

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Vývojové prostředí

Soubor nástrojů, které podporují vývojové (klíčové) procesy. Patří sem, kromě jiného, nástroje plánování, nástroje návrhu, simulátory a generátory, nástroje konfigurace.

Analýza spokojenosti zákazníka

Pod pojmem analýza spokojenosti zákazníka se rozumí vyhodnocení dat získaných měřením spokojenosti zákazníka.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL