český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL

Picture of Zdeněk Procházka

Zdeněk Procházka

Absorbance (Extinkce):

Částicí vyvolaná změna intenzity osvětlení podmíněná absorpcí a rozptylem.

AdBlue®

AdBlue® se využívá k čištění výfukových plynů u automobilů se vznětovým motorem. Jedná se o čirý, netoxický oztok močoviny (AUS32). AdBlue® se uchovává v odděleném zásobníku v blízkosti palivové nádrže s naftou. Nemísí se s naftou.

Akreditační orgán

Oprávněný orgán provádějící akreditaci.

Analýza příčin

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Analýza spokojenosti zákazníka

Pod pojmem analýza spokojenosti zákazníka se rozumí vyhodnocení dat získaných měřením spokojenosti zákazníka.

Archivace

Archivace je dlouhodobé, uspořádané, chráněné uchovávání dokumentů a dat zabezpečené proti změnám.

Archivační lhůta*)

Archivační lhůta je časový interval po skončení doby užívání dokumentu, na konci archivační lhůty mohou být dokumenty zlikvidovány.

Atributivní kontrola (kontrola srovnáváním)

Porovnání kontrolovaného objektu se vzorem/šablonou a stanovení zda nejsou překročeny předepsané meze. Skutečná odchylka kontrolované veličiny od jmenovité hodnoty se přitom nedá stanovit.

Audit

Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu.

Auditor

Osoba s prokázanými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí k provádění auditu.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL