český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  29  (Next)
  ALL

M

Měřicí systém

Kombinace měřidel a často jiných přístrojů jakož i potřebných činidel a obslužných zařízení, která jsou uspořádána a přizpůsobena poskytovat informace používané ke generování naměřených hodnot veličiny ve specifikovaných intervalech pro veličiny specifikovaných druhů.

Měřicí zařízení

Měřicí zařízení: měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření.

Měřicí zařízení

Měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou potřebné pro realizaci procesu měření.

Měřidlo

Zařízení používané k provedení měření buď samostatně, nebo ve spojení s doplňkovým zařízením.

Metoda

Je to podle prostředků a účelu plánovaný postup, který vede k technickým dovednostem při řešení teoretických a praktických úloh.

Metoda Delphi

Technika prognózování, která se na základě existujících znalostí expertů realizuje vícestupňovým dotazováním, vyhodnocováním a shrnutím. Při vhodném výběru expertů poskytuje kvalitativně hodnotné výsledky.

Metoda karet (dotazování pomocí karet)

Shromažďování příspěvků ve formě zápisu klíčových slov. Následně se karty s podobným obsahem rozdělí do skupin. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA Svazek 11.

Metoda kolujících karet

Varianta metody karet. Účastníci zaznamenají svůj nápad na kartu a předají ji svému sousedovi. Ten doplní své návrhy a předá opět dále svému sousedovi. Karty se poté zpracují obdobným způsobem jako při metodě karet.

Metrika

Číselné znázornění vlastnosti. Metrika musí umožňovat porovnání s referenční hodnotou.

Meziprodukt (polotovar)

Výsledek práce, který se dále zpracovává v zavedeném procesu.

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  29  (Next)
  ALL