český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  29  (Next)
  ALL

K

Kritická charakteristika

Kritické charakteristiky jsou charakteristiky . - u kterých existuje bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života vycházející z produktu, - které závisí na dodržování právních předpisů (např. emise) podle individuálního odhadu rizika. U kritických charakteristik se jedná o část naplnění definice pojmu zvláštní znaky (charakteristiky) tak, jak se pojem používá v ISO/TS 16949:2009.

Kusová výroba

Výroba jediného produktu případně v opakovaných zakázkách (tzv. zakázková výroba).

Kvalita

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.

L

LFT (něm - Lieferant)

Zkratka (v němčině) pro dodavatele, viz dodavatel.

M

Management konfigurace

Jako součást managementu projektu se nasazuje „management konfigurace“ tam, kde probíhá u zákazníka montáž/úprava a předání do provozu. Pod tímto pojmem se rozumí všechny aktivity, které se mají koordinovat a provádět na místě montáže.

Management kvality

Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality.

Management projektu

Plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivování všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu.

Management projektu (klasický)

Průběh projektu je smysluplným způsobem rozdělen do jednotlivých fází aby bylo možno na jedné straně včas rozpoznat rizika, tzn. moci korigovat cíle a popř. odstoupit od záměru, a na straně druhé strukturován do větších bloků za účelem sledování dosažení cíle v jednotlivých milnících. V níže uvedeném svazku VDA je zvolen jako prototyp 3fázový model.

Měření

Měření je experimentální postup, pomocí kterého se zjišťují hodnoty fyzikálních veličin jako násobky jednotky nebo referenční hodnoty.

Měření spokojenosti zákazníka

Měření spokojenosti zákazníka měří kvalitu výkonů, tak, jak je zákazník skutečně vnímá.

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  29  (Next)
  ALL