český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  29  (Next)
  ALL

K

Komunikace

Komunikace mezi obchodními partnery probíhá klasickou formou osobního rozhovoru, vzrůstá ale také forma výměny dat a informací prostřednictvím elektronických médií; např. telefon, telefax, e-mail, nebo přímý přenos dat od jednoho CAQ systému k druhému.

Komunikační systém

viz Routing-System.

Konsignační sklad

Sklad produktů, které jsou do okamžiku převzetí zákazníkem v majetku dodavatele.

Kontrola dávky statistickým výběrem (Skip-Lot-Prüfung)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Kontrola měřením (měření)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Kontrola; inspekce

Hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním.

Kontrolní seznam (checklist)

Kontrolní seznam jako standardizovaný soubor otázek k ověření/hodnocení činností, procesů atd. by mě být vytvořen pro nejdůležitější kroky projektu. Předlohy a náměty lze nalézt v literatuře.

Kořenová příčina (příčiny)

Kořenová příčina je příčina, která po opakovaném dotazování: Proč došlo k neshodě/neočekávané situaci?“ nevede k žádné další struktuře nižší úrovně; často je chápána jako „kořen“ neshody (vady).

Koučování (coaching)

Koučování je proces směrování jednotlivce nebo skupiny, jehož cílem je pomocí vhodných metod vyřešit blokování vnímání ve vztahu k systému popř. postoj k roli a navodit procesy samostatného jednání. Vedoucí by měl sám, nebo společně se svými pracovníky změnit situaci tak, aby lépe využívali vlastní schopnosti při řešení problémů a při zvládání pracovních požadavků nebo lépe používat samotné techniky. Koučování se přitom používá ve dvou formách: 1. Koučování jako úloha vedení, tzn., že vedoucí provází své pracovníky, podporuje je a radí jim. 2. Koučování interními nebo externími trenéry, kteří jako neutrální osoby stojící mimo poskytují metodickou podporu přiměřeně stanovenému cíli.

Krátkodobá způsobilost

Muže být použita tehdy, když je k dispozici málo dílů ze sériové výroby, např. k přejímce strojů a výrobních zařízení. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  29  (Next)
  ALL