český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL

H

Horní hranice koncentrace (OPZ)

Hodnota koncentrace, u které činí koincidenční chyba více než 5 %.

I

Informační technologie (IT, něm. EDV)

EDV vyjadřuje v němčině elektronické zpracování dat (Elektronische Daten- Verarbeitung), dnes častěji nazývané IT ( v němčině Informations-Technik).

Infrastruktura

Systém vybavení, zařízení a služeb potřebných pro provoz organizace.

Iniciativa výrobců software (HIS - Hersteller-Initiative Software)

Různá pracovní sdružení německých výrobců automobilů (Audi AG, BMW Group, Daimler AG, Porsche AG, VOLKSWAGEN AG), kteří spolupracují v oblasti nekonkurenčních témat týkajících se vývoje software pro řídící jednotky, kromě jiného spolupracují i v oblasti posuzování procesů.

Instrukce (návodka) k procesu/postupu

Instrukce k procesu/postupu jsou podrobná zadání, která jsou potřebná ke splnění stanovených činností vztahujících se ke kvalitě. Jsou zaváděny do užívání podle stanovených pravidel (např. podpis).

Integrita dat

Zajištění toho, že data jsou chráněna před nepřípustnou změnou nebo přístupem.

Interval nejistoty

Intervaly v blízkosti tolerančních mezí, pro které se nedá v důsledku nejistoty měření jednoznačně prokázat buď shoda a nebo neshoda. Jestliže výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření UMP) obsahuje jednu toleranční mez, nelze prokázat shodu ani neshodu.

Interval neshody

Interval mimo toleranci, zvětšený o rozšířenou nejistotu měření UMP.

Interval shody

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 5.

Ishikawův diagram

Nazývaný také diagram rybí kostry nebo diagram příčin a následku.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL