český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL

D

Dočasné (prozatímní) opatření

Dočasná opatření jsou časově omezená opatření (okamžitá opatření nebo „containment action“) sloužící k tomu, aby rozpoznané neshody (vady), a jejich účinky na výrobu a výsledný produkt byly neprodleně všemi prostředky zmírněny popř. omezeny; např. zastavení stroje. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Standardizovaný reklamační proces.

Dodavatel

Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt.

Důkaz neshody

Nesoulad s tolerancí je jednoznačně prokázán, pokud leží výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření U) mimo tolerance. Produkt musí být v tomto případě odmítnut.

Důkaz shody

Pokud leží výsledek měření Y (naměřená hodnota y včetně rozšíření nejistoty měření U) v rámci tolerance, je shoda s tolerancí jednoznačně prokázána a produkt může být přijat.

Dynamické chování

Schopnost software zajistit přiměřené časy odezvy a časy průběhu procesů za definovaných podmínek.

E

Efektivnost

Rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky dosaženy.

Eskalace, stupně eskalace

Předání problému, který není možno vyřešit na dané organizační úrovni, na nejbližší vyšší rozhodovací úroveň podle stanovených pravidel.

Etalon

Etalon, etalon měření: měřicí zařízení nebo referenční materiál mající účel reprezentovat jednotku, nebo jednu nebo více známých hodnot jedné veličiny, k uchování či reprodukci, aby bylo možno porovnáním na sebe navázat jeden měřicí přístroj s druhým.

Evidence

Doložení provedených aktivit, zpravidla k předloženému produktu.

H

Hardware

Hardware (např. mechanická část motoru) kategorie pojmu „produkt“.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL