český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
  ALL

Z

Způsobilost procesu

Hodnota statistického odhadu výsledné charakteristiky výstupu procesu, kterým se prokazuje, že je proces ve statisticky zvládnutém stavu.

Způsobilost stroje

Způsobilost stroje je dána vzhledem ke sledované charakteristice porovnáním tolerancí a variability výroby při jednom výrobním nastavení. Zjišťování a prokazování probíhá zpravidla pomocí matematicko-statistických metod, přičemž je zohledněna jen krátkodobá variabilita při rozsáhlém vyloučení na stroji nezávislých faktorů ovlivňujících proces.

Ztráty

"Interní ztráty" jsou ztráty v důsledku nedostatečné kvality vzniklé před expedicí. Vznikají ze snížené efektivnosti práce v důsledku víceprací, špatná ergonomie atd. Jsou to také náklady na neshody, které vyplývají z neplnění kvalitativních požadavků na produkt před expedicí (např. opakované provedení služby, opakovaná výroba, přepracování, opakované zkoušky, zmetky..). „Externí ztráty“ jsou hmotné i nehmotné ztráty vzniklé po expedici, které byly identifikovány po expedici jako důsledky nedostatečné kvality.

Zvláštní vzorek

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 7 (CD ROM).

Ž

Životní cyklus produktu

Fáze vzniku a užívání produktu až k jeho konečnému vyřazení z provozu.

Page: (Previous)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
  ALL