český výkladový slovník


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL

C

Citlivost důkazu

Spodní hranice týkající se detekovatelnosti.

CMM, Capability Maturity Model

CMM jako model stupně zralosti ve vývoji softwaru (Capability Maturity Model for Software) je rámcovým nástrojem, který popisuje prvky efektivního procesu vývoje softwaru. CMM přitom popisuje evoluční vícestupňovou cestu od improvizovaného, chaotického procesu ke zralému, disciplinovanému procesu.

CMMI, Capability Maturity Model Integrated for Systems Engineering/Software Engineering

CMMI je rozvinutý model zralosti postavený na bázi CMM integrovaný do systémového a softwarového inženýrství. Vyjádření stupně zralosti v rámci hodnocení sw procesů může probíhat po dvou liniích reprezentace modelu: prezentace stupně (zjištění stupně zralosti z pevně přiřazených klíčových procesů ("staged representation")) a průběžná prezentace (zjišťování stupně zralosti pro každý klíčový proces ("continuous representation")). CMMI je v podstatě kompatibilní s ISO IEC TR 15504.

D

Data o reklamaci

Data o reklamaci představují data, která mají souvislost s reklamací a vznikají v průběhu reklamačního procesu.

Data, významná pro kvalitu

Data významná pro kvalitu jsou data (ve smyslu informací), která v rámci systému managementu kvality v organizaci vznikají nebo do něj vstupují.

Databáze znalostí (Lessons Learned)

Dokumentace k využití shromažďovaných zkušeností.

Diagnóza

Diagnóza umožňuje rozpoznání vad nebo poruch systému a slouží k analýze chybných stavů tohoto systému za účelem odstranění vad.

Diagram příčin a následku (Ishikawa/diagram rybí kostry)

Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 11.

Dlouhodobá způsobilost

Slouží k posouzení kvalitativní způsobilosti za reálných podmínek procesu po náběhu sériové výroby v přiměřeném časovém intervalu. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): Robustní výrobní proces.

Doba používání

Doba používání dokumentů je časový úsek, během kterého se dokument používá k řízení kvality. Liší se podle druhu dokumentu. Odkaz na publikaci VDA (pokud je definice pro příslušnou publikaci specifická, doplňuje ji a nebo se odlišuje): VDA svazek 1.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Next)
  ALL