Tuesday, 6 December 2022, 9:39 AM

Site: eVýuka České společnosti pro jakost
Course: 3 jazyčný slovník VDA (slovnik VDA)
Glossary: VDA English