Friday, 3 February 2023, 9:54 PM

Site: eVýuka České společnosti pro jakost
Course: 3 jazyčný slovník VDA (slovnik VDA)
Glossary: VDA English