Kurz umožní pochopit principy správného nastavování sběru dat v organizaci a sběr dat i korektně nastavit. Účastníci budou po kurzu schopni vypočítat a interpretovat základní statistické charakteristiky souboru dat a zkonstruovat a interpretovat základní grafické nástroje. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni zvládnout další kurzy, které navazují (například Statistické metody v managementu kvality, Statistické metody pro řešení problémů, SPC).