Vstupní test pro zájemce o účast, kteří neabsolvovali u ČSJ kurz Technik kvality.