Testy pro certifikační auditory ČSJ zaměřené na znalost nových norem. Úspěšné splnění požadavků testu je předpokladem pro realizaci auditů podle nových norem.

Test pro certifikační auditory ČSJ na znalost požadavků nové normy ČSN EN ISO 14001:2016

Test pro certifikační auditory ČSJ na znalost požadavků nové normy ČSN EN ISO 9001:2016

Test zaměřený na znalost zákonných požadavků