Slouží pro ověření přístupu k řešení Moodle

Testovací otázky BOZP

Kurz slouží k proškolení zaměstnanců ČSJ.

Chcete se naučit s Moodlem? Použijte toto pískoviště.